Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127414 nr. 16

27 414
Intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten)

nr. 16
MOTIE VAN HET LID KANT

Voorgesteld 17 januari 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er deelnemers zijn die een BOL-opleiding volgen waarvan de kosten de tegemoetkoming overschrijden;

van mening, dat de deelnemers van opleidingen waarvan de kosten de tegemoetkoming overschrijden gecompenseerd moeten worden;

verzoekt de regering te onderzoeken welke BOL-opleidingen meer kosten dan 1613 gulden en te zoeken naar een oplossing om de tegemoetkoming voor deelnemers aan die opleidingen kostendekkend te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kant