Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127414 nr. 13

27 414
Intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten)

nr. 13
MOTIE VAN HET LID RABBAE

Voorgesteld 17 januari 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de tegemoetkoming in de studiekosten voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs is verhoogd;

constaterende, dat de kosten desondanks met name als gevolg van de invoering van de Tweede Fase nog steeds hoger zijn dan de vergoeding;

overwegende, dat de minister hierdoor niet voldoet aan het uitgangspunt van een gemiddelde kostendekkende regeling;

overwegende, dat de vernieuwingen in het voortgezet onderwijs niet mogen leiden tot financiële problemen voor ouders;

vraagt de regering nauwlettend te bezien hoe de studiekosten in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs zich hebben ontwikkeld;

vraagt de regering bij de Voorjaarsnota de tegemoetkoming te verhogen tot een gemiddeld kostendekkend niveau,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rabbae