Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127414 nr. 12

27 414
Intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID KANT

Ontvangen 17 januari 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1.1, eerste lid, wordt de begripsomschrijving van «bovenbouw» als volgt gewijzigd:

A. aan het slot van onderdeel b vervalt «of».

B. Onderdeel c wordt vervangen door:

c. een- of tweejarige opleiding vavo die opleidt tot het diploma havo, of

d. een- of tweejarige opleiding vavo die opleidt tot het diploma vwo, .

II

In artikel 3.5, eerste lid, wordt in het overzicht «bovenbouw € 572,67» vervangen door: bovenbouw als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, onderdelen a en c € 545,44 bovenbouw als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, onderdelen b en d € 652,08.

III

In artikel 4.6, eerste lid, wordt in het overzicht «bovenbouw € 47,72» vervangen door: bovenbouw als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, onderdelen a en c € 45,46 bovenbouw als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, onderdelen b en d € 54,34.

IV

In artikel 12.4 wordt in het overzicht van artikel 3.5, eerste lid, «bovenbouw f 1262,–» vervangen door: bovenbouw als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, onderdelen a en c f 1202,– bovenbouw als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, onderdelen b en d f 1437,–.

V

In artikel 12.6 wordt in het overzicht van artikel 4.6, eerste lid, «bovenbouw € 47,72» vervangen door: bovenbouw als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, onderdelen a en c f 100,17 bovenbouw als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, onderdelen b en d f 119,75.

Toelichting

Het ongedifferentieerde bedrag van f 1262,– voor de bovenbouw havo en vwo wordt in dit amendement gesplitst zodat deze bedragen overeenkomen met de gemiddelde kosten in die schoolsoorten, zoals is aangegeven in tabel 2 op blz. 7 van de memorie van toelichting, namelijk f 1202,– onderscheidenlijk f 1437,–.

Kant