Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127414 nr. 11

27 414
Intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten)

nr. 11
AMENDEMENT VAN DE LEDEN MOSTERD EN VAN DER VLIES

Ontvangen 16 januari 2001

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 3.5 wordt in het overzicht het bedrag voor beroepsonderwijs vervangen door: € 931,61.

II

In artikel 12.4 wordt in het overzicht het bedrag voor beroepsonderwijs vervangen door: f 2 053,–.

Toelichting

Dit amendement bevat voor alle bol-deelnemers een reiskostenvoorziening van f 440 op jaarbasis. Omdat het amendement niet voorziet in verhoging van het kortingspercentage, brengt de uitvoering ervan extra uitgaven mee. Deze uitgaven worden gedekt bij de Voorjaarsnota.

Mosterd

Van der Vlies