Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127414 nr. 10

27 414
Intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID MOSTERD

Ontvangen 16 januari 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.24, derde lid, wordt «26%» vervangen door: 10%.

Toelichting

Dit amendement dient er toe het kortingspercentage van de glijdende schaal te verlagen van 26% naar 10%. Ouders betalen op die wijze maximaal 10% van hun inkomen dat boven het grensbedrag uitgaat, aan kosten voor hun kinderen. De kosten van dit amendement, te weten 150 miljoen, worden via de Balkenende-norm gedekt door het overschot.

Mosterd