Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201427406 nr. 219

27 406 Nota «De kenniseconomie in zicht»

Nr. 219 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 218

Voorgesteld 1 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voor nieuwe groei en meer banen van groot belang is om een leven lang leren werkelijk vorm te geven;

constaterende dat de commissie-Rinnooy Kan adviseert van aanbod- naar vraagfinanciering te komen, zodat een breder en beter passend aanbod aan deeltijdopleidingen kan ontstaan;

verzoekt de regering, voortvarend met uitvoering van het rapport-Rinnooy Kan aan de slag te gaan en voorstellen te doen om een leven lang leren in te bedden in het arbeidsmarktbeleid en op de werkvloer, voorafgaand aan de behandeling van de begroting van OCW,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Van Ojik

Zijlstra

Samsom