27 406
Nota «De kenniseconomie in zicht»

nr. 124
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 november 2008

Hierbij bied ik u het advies de «Nederlandse Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten» aan.1 Het advies is opgesteld door de Commissie Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten onder voorzitterschap van de heer W.G. van Velzen.

Ik heb aan NWO nader advies gevraagd in verband met de projecten die in de roadmap met prioriteit zijn genoemd, namelijk acht projecten die op de Europese roadmap staan van het Europese Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI). Dit advies zal mij naar verwachting half november worden toegezonden. Ik zal u hierover informeren bij de voorbereiding voor de Raad van Concurrentievermogen van december.

Over de rest van het advies zal ik u later informeren.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven