27 400 XII
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

nr. 20
MOTIE VAN HET LID VAN GIJZEL C.S.

Voorgesteld 16 november 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat betere benutting van het spoor met hoge snelheden de bereikbaarheid en de leefbaarheid sterk vergroot, zoals door Railned wordt bepleit in zijn inbreng bij het Nationaal verkeers- en vervoersplan;

overwegende, dat de regering nog geen reactie heeft gegeven op het actieplan «Steden binnen handbereik» van september 1999, waarin wordt gepleit voor een sterke verbetering van de intercityverbindingen, zodat deze sneller (200 tot 240 km/u), betrouwbaarder en veiliger worden;

verzoekt de regering, binnen een halfjaar de Kamer een uitgewerkt benuttingsplan voor te leggen om binnen tien jaar te komen tot een snel en betrouwbaar intercitynet met een grotere capaciteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gijzel

Weekers

Eurlings

Stellingwerf

Van der Steenhoven

Naar boven