27 217 (R 1659)
Bepalingen omtrent de tarieven voor consulaire dienstverlening (Rijkswet op de consulaire tarieven)

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 19 juli 2000

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In artikel 6, derde lid, wordt «bedoeld in het eerste lid.» vervangen door: bedoeld in het tweede lid.

Naar boven