Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127209 nr. 16

27 209
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. in verband met de tweede tranche van het ondernemerspakket 2001 (Wet ondernemerspakket 2001)

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID REITSMA

Ontvangen 7 november 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel XIVc vervalt.

II

In artikel XV, tweede lid, wordt «27 juni 2000» vervangen door: 1 januari 2001.

Toelichting

Op grond van artikel XIVc is de voorgestelde maatregel tegen de handel in vennootschappen met een herinvesteringsreserve ook van toepassing op vennootschappen die na de indiening van het wetsvoorstel en vóór 1 januari 2001 worden verhandeld. Als gevolg van onderdeel I van dit amendement komt deze bepaling te vervallen.

De voorgestelde maatregel tegen de handel in verliesvennootschappen is op grond van artikel XV, tweede lid, van toepassing op boekjaren die op of na 27 juni 2000 aanvangen. Als gevolg van onderdeel II van dit amendement wordt de reparatiemaatregel pas van toepassing met ingang van boekjaren die op of na 1 januari 2001 aanvangen.

Reitsma