Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127209 nr. 15

27 209
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. in verband met de tweede tranche van het ondernemerspakket 2001 (Wet ondernemerspakket 2001)

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID REITSMA

Ontvangen 7 november 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel XII vervalt.

II

Artikel XV, zesde lid, vervalt.

Toelichting

Met de voorgestelde wijzigingen wordt beoogd de terugwerkende kracht tot 27 juni 2000 van de wijziging van de landbouwvrijstelling terug te nemen.

De wijziging kan tot gevolg hebben dat de voor de wijziging van de landbouwvrijstelling ingeboekte opbrengst van 50 mln per jaar gedurende een aantal jaren aanmerkelijk lager uitvalt.

Reitsma