Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127207 nr. 61

27 207
Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg)

27 208
Vaststelling van regels voor overgangs-, en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg)

nr. 61
MOTIE VAN DE LEDEN SCHIMMEL EN BUSSEMAKER

Voorgesteld 11 april 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de wettelijke regeling van kortdurend verlof voor werknemers maximaal 10 dagen per jaar bedraagt, ongeacht de samenlevingsvorm;

overwegende, dat niet duidelijk is of het wettelijke toegestane aantal dagen toereikend is voor alleenstaanden die zorgtaken vervullen;

verzoekt de regering de behoeften van alleenstaanden op dit terrein te monitoren en de Kamer na een jaar daarvan verslag te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schimmel

Bussemaker