Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200027056 nr. 6

27 056
Wijziging van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen in verband met het in artikel 90 van die wet opnemen van de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1998 een andere bestemming te bepalen voor de gehele of gedeeltelijke opbrengst van de heffing van premies ingevolge de Werkloosheidswet over uitkeringen van overheidswerknemers en gewezen overheidswerknemers op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

nr. 6
AMENDEMENT VAN DE LEDEN DUIJKERS EN SCHIMMEL

Ontvangen 27 juni 2000

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II wordt «en werkt terug tot en met 1 januari 1998» vervangen door: en werkt terug tot en met 1 januari 1999.

Toelichting

Rekeninghoudend met aanwijzing 167, onder 3 van de Aanwijzingen voor de regelgeving, waarin wordt gesteld dat een belastende bepaling, behoudens in uitzonderlijke gevallen, geen terugwerkende kracht wordt verleend, en rekeninghoudend met de datum waarop de regering het besluit heeft genomen de gereserveerde WW-premie over de WAO-uit- kering, tijdelijk een andere besteding te geven (namelijk februari 1999) ligt een terugwerkende kracht tot 1 januari 1999 meer voor de hand. De kosten voor de invoering van de WW/ZW voor overheidswerknemers worden gelet op de gefaseerde invoering niet geconcentreerd op alleen de periode tot 2001, maar zullen uitlopen tot in 2003.

Duijkers

Schimmel