Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201927020 nr. 96

27 020 Aanpak onderwijsachterstanden

Nr. 96 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 27 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er doelgroeppeuters zijn met een extra ondersteuningsbehoefte;

overwegende dat de beroepskrachten die werkzaam zijn in de voorschoolse educatie niet altijd zijn opgeleid om te werken met peuters met een beperking;

verzoekt de regering, met de relevante opleidingen te overleggen met als doel dat er in de opleiding meer aandacht komt voor peuters met een beperking,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Van den Hul