Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201927020 nr. 95

27 020 Aanpak onderwijsachterstanden

Nr. 95 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 27 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voorstelt meer hbo'ers in te zetten in de voorschoolse educatie;

overwegende dat er veel verschillende pedagogische hbo-opleidingen zijn, maar weinig die zich richten op peuters;

verzoekt de regering, in overleg te treden met hbo-instellingen met als doel dat er voldoende opleidingen zijn die opleiden voor het werk in de voorschoolse educatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Van den Hul