Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201927020 nr. 102

27 020 Aanpak onderwijsachterstanden

Nr. 102 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 15 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kwalitatief goede voorschoolse educatie bijdraagt aan het inlopen van achterstanden en dat het daarom van belang is dat juist vluchtelingenkinderen toegang hebben tot voorschoolse educatie;

overwegende dat in 2016 maar 35% van de gemeenten met een asielopvanglocatie een professioneel aanbod voor peuters in de asielopvang had;

overwegende dat de nieuwe bekostigingssystematiek ertoe moet bijdragen dat meer gemeenten voorschoolse educatie aanbieden aan de peuters in de centrale asielopvang, maar niet bekend is of dit daadwerkelijk gebeurt;

verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre gemeenten met een centrale asielopvang voorschoolse educatie aanbieden aan vluchtelingenpeuters,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Van den Hul