Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201927020 nr. 100

27 020 Aanpak onderwijsachterstanden

Nr. 100 MOTIE VAN HET LID ROG

Voorgesteld 27 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in 2024 een grootschalige evaluatie komt van de voorschoolse educatie;

overwegende dat daarbij naast de verdeelsystematiek tevens gekeken zal moet worden naar het effect van het beleid op het verhogen van onder meer de educatieve kwaliteit van de voorschoolse educatie;

tevens overwegende dat het voor het verhogen van de kwaliteit van de taalvaardigheid belangrijk is dat ouders van vooral kinderen met een taalachterstand goed worden betrokken bij de voorschoolse educatie;

verzoekt de regering, al dan niet bij de evaluatie van de voorschoolse educatie in 2024 bij het beoordelen van de effectiviteit voor het verhogen van de educatieve kwaliteit ook de mate van ouderbetrokkenheid te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rog