27 017 Homo-emancipatiebeleid

Nr. 82 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.

Voorgesteld 23 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat voor een klein aantal transgenders in Nederland de laatste medische handelingen in een zwaar medisch traject niet worden vergoed;

verzoekt de regering op korte termijn de Kamer een voorstel te presenteren waarbij jaarlijks structureel het beperkte bedrag van tussen de € 125 000 en € 250 000 wordt vrijgemaakt voor het opnemen van de behandeling van secundaire geslachtskenmerken bij transgenders, zoals epilatie en borstconstructie, in het basispakket,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Dijkstra

Van Gent

Naar boven