Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201027017 nr. 62

27 017
Homo-emancipatiebeleid

nr. 62
MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 17 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de minister van OCW schoolbesturen in april 2009 een «handreiking homodiscriminatie» heeft gestuurd waarin staat dat scholen niet van het personeel mogen vragen, te onderschrijven dat de homoseksuele levenswijze niet past binnen de opvattingen van de school;

constaterende, dat er nog steeds scholen zijn die in een verklaring van hun personeel vragen dat «ongehuwd samenwonen en de homoseksuele levenswijze worden afgewezen»;

verzoekt de regering in gesprek te gaan met deze schoolbesturen met als inzet dat deze verklaringen niet meer worden gebruikt en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk