Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201926991 nr. 554

26 991 Voedselveiligheid

Nr. 554 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juni 2019

Vandaag heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) het onderzoeksrapport «Opkomende voedselveiligheidsrisico’s» gepubliceerd. Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bied ik u dit rapport aan1.

Naar aanleiding van het fipronilincident in 2017 heeft de OvV gekeken naar de robuustheid van het voedselveiligheidssysteem. Het onderzoek van de OvV richt zich met name op de signalering en beoordeling van (opkomende) voedselveiligheidsrisico’s. De OvV doet een aantal aanbevelingen om dit verder te versterken.

Wij zijn de OvV erkentelijk voor de grondige analyse voor de versterking van het voedselveiligheidssysteem. Het is goed dat het rapport nog eens onderstreept dat inzicht in opkomende risico’s een belangrijke bouwsteen is van een robuust voedselveiligheidssysteem. Terecht constateert de OvV dat vroege signalering van voedselveiligheidsrisico’s en een snelle beoordeling door de relevante instanties van groot belang kan zijn om te voorkomen dat grote voedselveiligheidsincidenten en -crisissen gaan ontstaan.

Wij zullen de aanbevelingen nauwkeurig bestuderen en u kort na de zomer informeren over de wijze waarop we deze zullen oppakken.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl