Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201926991 nr. 535

26 991 Voedselveiligheid

Nr. 535 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 december 2018

Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil ik u informeren over een incident met Salmonella Goldcoast.

Vandaag heeft Aldi in Nederland een publiekswaarschuwing uitgebracht over twee vleesproducten met Salmonella Goldcoast, Elzasser- en Pepercervelaat, geproduceerd door een Belgische fabrikant. In België hebben op 1 december jongstleden een aantal bedrijven het publiek voor enkele specifieke producten waarin varkensvlees is verwerkt gewaarschuwd. Enkele producten zijn daar uit voorzorg teruggeroepen. De NVWA heeft inmiddels de publiekswaarschuwing van de Aldi op haar website geplaatst. RIVM meldt mij dat een infectie van Salmonella Goldcoast bij de meeste mensen relatief milde ziekteverschijnselen veroorzaakt.

Incident, bronopsporing en tracering

Het RIVM rapporteerde begin oktober aan de NVWA een opvallende stijging van het aantal ziektegevallen met Salmonella Goldcoast. Dit was aanleiding voor de NVWA om actie te ondernemen. Normaliter ziet het RIVM zo’n 8 ziektegevallen per jaar door Salmonella Goldcoast. Op dit moment (stand per 4 december) zijn er in Nederland 19 Salmonella Goldcoast-patiënten in de periode van begin juli tot begin november 2018 geïdentificeerd. Het laatst bekende ziektegeval dateert van begin november.

De NVWA meldt mij het volgende. Bronopsporing naar aanleiding van de signalen van het RIVM leidde in oktober naar een varkensslachterij. De NVWA heeft daarop direct de slachterij geïnformeerd. Vervolgens is door de slachterij een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de besmetting. De bron lijkt te zijn gevonden in het productieproces van de slachterij. De slachterij heeft hierop meteen aanpassingen gedaan in haar productieproces. De oorzaak van de besmetting in de slachterij lijkt daarmee te zijn geëlimineerd.

Na ontdekking van de bron is begonnen met de tracering en het terughalen van de (mogelijk besmette) varkensvlees-producten, die in de betreffende periode zijn geproduceerd en die nog in de markt zijn bij verwerkende bedrijven, opslag in koel- en vrieshuizen tot en met de afzetkanalen naar consumenten. De NVWA heeft mij laten weten dat zij er actief op toe ziet dat bedrijven de tracering uitvoeren en zo nodig handhavend optreedt. Als blijkt dat aan Nederlandse consumenten nog andere producten zijn geleverd die mogelijk een risico zijn voor de volksgezondheid, zullen betrokken Nederlandse bedrijven de komende dagen nog meer publiekswaarschuwingen uitbrengen. De NVWA ziet er op toe dat de betrokken bedrijven de producten waarin varkensvlees besmet met Salmonella Goldcoast is verwerkt zo nodig uit de handel halen en zal de eventuele nieuwe publiekswaarschuwingen op haar website plaatsen.

Internationaal

De NVWA heeft via het Europese Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) de betrokken lidstaten van de EU ingelicht over de traceeractie. Er zijn tot nu toe geen meldingen bekend uit andere EU-lidstaten van ziektegevallen met een infectie van Salmonella Goldcoast identiek aan de in Nederland gevonden stam.

Tot slot

De signalering van een stijging van het aantal ziektegevallen met Salmonella Goldcoast door het RIVM heeft geleid tot een snelle opsporing van de bron zodat de benodigde maatregelen genomen konden worden om te voorkomen dat de besmetting zich verder kon uitbreiden. Mochten er nadere ontwikkelingen zijn zal ik u hiervan uiteraard op de hoogte stellen.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins