Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201526991 nr. 445

26 991 Voedselveiligheid

Nr. 445 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN VAN GERVEN

Voorgesteld 18 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij het voedselschandaal Foppen onvoldoende duidelijk is geworden welke bedrijven niet goed meewerkten aan het uit de schappen halen van besmette zalm waardoor mensen onnodig aan het risico van salmonellabesmetting zijn blootgesteld;

verzoekt de regering, bij een terugroepactie onmiddellijk over te gaan tot openbaarmaking van de namen van de betreffende bedrijven waarbij ingezet wordt op maximale transparantie richting consumenten en afnemers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Van Gerven