Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201526991 nr. 443

26 991 Voedselveiligheid

Nr. 443 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 18 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Foppen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit als «normaal functionerend» bedrijf werd gezien;

verzoekt de regering, het interventiebeleid van de NVWA aan te scherpen opdat bedrijven zoals Foppen op een adequate manier kunnen worden opgespoord en aangepakt ter voorkoming van duizenden zieken en dodelijke slachtoffers welke er nu zijn gevallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus