Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201526991 nr. 442

26 991 Voedselveiligheid

Nr. 442 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 18 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, hogere boetes en straffen mogelijk te maken inzake overtreding van de (Voedsel- en) Warenwet welke in verhouding staan tot het gepleegde delict en waarbij rekening wordt gehouden met de behaalde winsten en eventueel genomen risico's en gevaren voor dier- en Volksgezondheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus