Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201526991 nr. 431

26 991 Voedselveiligheid

Nr. 431 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 september 2014

Tijdens de procedurevergadering van de vaste commissie voor Economische Zaken van 24 september 2014 is besloten de Staatssecretaris van Economische Zaken te verzoeken om een kabinetsreactie op de resultaten van het WOB-verzoek en het daarop volgende onderzoek door Omroep Gelderland inzake voedselschandalen en jarenlange doofpotaffaire bij bedrijf Foppen. Aangezien voedselveiligheid van vis(producten), onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport valt, reageer ik op uw verzoek.

Zoals de commissie in haar verzoek al aangeeft heeft de heer Van Gerven van de SP hierover op 25 augustus 34 Kamervragen gesteld (Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nr. 130). De beantwoording op deze vragen zult u voor het geplande AO Voedselschandaal Foppen op 2 oktober ontvangen. Tijdens het AO op 2 oktober aanstaande zal het onderzoek van omroep Gelderland naar het zalmincident bij Foppen aan de orde komen.

Ik zou in dit geval echter willen benadrukken dat het om een voedselveiligheidsincident ging waarvan de primaire bron buiten Nederland lag en dat het om een bacterie ging die normaliter niet op gerookte zalm wordt aangetroffen.

Voor de Salmonella uitbraak stond de Nederlandse vestiging van Foppen bij de Nederlandse autoriteit niet bekend als een slecht bedrijf. Er waren toen geen redenen om het bedrijf Foppen intensiever te controleren. Het bedrijf is voor de uitbraak regelmatig gecontroleerd en daarbij werden overtredingen geconstateerd die, met uitzondering van het niet goed naleven van de Listeria wetgeving, geen risico voor de volksgezondheid vormden. Deze tekortkomingen werden door het bedrijf binnen de door de NVWA gestelde termijnen gecorrigeerd.

Voor het niet terughalen van de met Listeria besmette producten is Foppen beboet. Als gevolg van het zalmincident staat het bedrijf inmiddels sinds 2013 onder verscherpt toezicht van de NVWA.

Ik vind het zorgwekkend dat ondanks de uitbraak van Salmonella in 2012 blijkt dat bij de controles in 2013 en 2014 Foppen zijn zaken nog altijd niet geheel op orde heeft. De NVWA zal nog dit jaar een audit uitvoeren bij Foppen Harderwijk. Ik verwacht van het bedrijf dat het haar zaken goed op orde heeft. De producent is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar producten.

Ook de retail heeft haar eigen verantwoordelijkheid. Ik verwacht van retailers dat zij hun leveranciers aanspreken en van hen eisen dat de producten die zij leveren geen risico voor de volksgezondheid opleveren.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers