Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201526991 nr. 430

26 991 Voedselveiligheid

Nr. 430 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 september 2014

In de brief van de vaste commissie voor Economische Zaken van 12 september jl. verzoekt zij mij om, uiterlijk op 1 oktober a.s., een brief toe te zenden inzake de agenda voor het onder publieke verantwoordelijkheid brengen van keuringstaken (Kamerstuk 26 991, nr. 418). Ik kan aan uw verzoek helaas niet voldoen.

In het debat op 3 september jl. over het opheffen van de bedrijfslichamen heb ik toegezegd dat ik deze brief dit jaar aan de Kamer zal sturen. De uitwerking van de consequenties, het tijdpad en de financiële effecten van de voorgenomen verandering wil ik op zorgvuldige wijze doen.

Ik zal u mijn reactie zo spoedig mogelijk toezenden.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma