26 991 Voedselveiligheid

Nr. 361 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juni 2013

Hierbij bieden wij u het actieplan aan dat de Taskforce Voedselvertrouwen op 13 juni jl. heeft gepresenteerd1.

In het actieplan stellen het bedrijfsleven in de dierlijke sectoren (vlees en zuivel) en de overheid (EZ, VWS) gezamenlijk acties voor. Deze acties moeten er toe leiden dat het vertrouwen van de consument in voedsel versterkt wordt.

Wij zijn positief over het commitment van het bedrijfsleven om zelf en gezamenlijk acties op te pakken. Deze acties passen goed binnen het bredere kader van acties om de risico’s in de vleesketen te beperken. Daarbij wijzen wij ook op het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de risico's in de vleesketen. De resultaten van dit onderzoek worden eind van dit jaar verwacht.

De staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven