26 991 Voedselveiligheid

Nr. 356 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 april 2013

De afgelopen periode heeft er in de vleessector een aantal incidenten plaatsgevonden, zoals paardenvlees vermengd met rundvlees terwijl dat niet op het etiket stond, en met aflatoxine besmette maïs in veevoer. Vanwege de omvang en de maatschappelijke en economische impact hiervan heb ik besloten de Onderzoeksraad voor Veiligheid te vragen onderzoek te doen naar de risico’s in de vleesketen.

Het onderzoek zou zich moeten richten op de vraag van veiligheidsrisico’s binnen de primaire productiefase en schakels van de vleesketen (onder meer op basis van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, Landbouwkwaliteitswet, alle stappen in de keten tot en met slachterij en uitsnijderij). Hoe zijn de overheid en de sector met deze risico’s omgegaan. Daarbij spelen onder meer de publieke en private handhavings-, controle- en kwaliteitssystemen een rol.

De Onderzoeksraad gaat de komende weken besluiten waar precies de focus van het onderzoek komt te liggen.

Ik heb de Onderzoeksraad voor Veiligheid gevraagd het rapport met aanbevelingen voor het einde van het jaar op te leveren.

De staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

Naar boven