26 991 Voedselveiligheid

Nr. 343 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 maart 2013

Uw Kamer heeft mij op donderdag 14 maart 2013 in de regeling van werkzaamheden verzocht om voor dinsdag 19 maart 12:00 uur uw Kamer een brief te sturen over de boetesystematiek met betrekking tot voedselfraude. Dit in verband met het nog te plannen VAO Voedselfraude komende week.

Donderdag 14 maart heb ik, met instemming van de aanwezige leden, in het AO Voedselfraude toegezegd deze brief binnen enkele weken aan uw Kamer te versturen. Een goede brief behoeft zorgvuldige voorbereiding en afstemming met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Justitie. Ik kan daarom niet aan het verzoek voldoen deze brief voor dinsdag 19 maart 12:00 uur aan uw Kamer te versturen. In dit licht verzoek ik u het VAO Voedselfraude te plannen na ommekomst van de betreffende brief.

Tevens heb ik uw Kamer in het AO Visserij van 13 maart jl. toegezegd om – voorafgaand aan het VAO Visserij – een brief te sturen over de wolhandkrab. Ook voor deze brief geldt dat een zorgvuldige brief goed moet worden voorbereid en afgestemd met de ministerie van VWS. Deze brief kan ik binnen enkele weken naar uw Kamer verzenden. In dit licht verzoek ik u het VAO Visserij te plannen na ommekomst van de brief over de wolhandkrab.

De staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

Naar boven