26 991 Voedselveiligheid

Nr. 338 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 februari 2013

In reactie op uw verzoek van 24 januari 2013 met kenmerk 2013Z00610 stuur ik u hierbij een kopie van mijn op 17 januari 2013 verzonden brief aan Actal.1

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven