Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201226991 nr. 330

26 991 Voedselveiligheid

Nr. 330 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEKKEN EN JACOBI

Voorgesteld 6 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in Denemarken de inspectierapporten van de voedsel- en warenautoriteit al sinds jaar en dag openbaar zijn, dat restaurants en winkels verplicht zijn deze op te hangen bij de ingang en dat deze rapporten voor consumenten te raadplegen zijn via internet;

constaterende, dat in Nederland de consument in het ongewisse blijft omdat de nVWA tot op heden geen of zeer beperkte inzage in de keuringsrapporten van horecagelegenheden geeft en de gegevens niet te herleiden zijn tot individuele bedrijven omdat ze geanonimiseerd weergegeven worden;

van mening, dat ook de Nederlandse consument het recht heeft te weten welke restaurants schoon zijn en dat openbaarmaking van de gegevens de horeca zal aansporen tot beter presteren op dit vlak;

verzoekt de Nederlandse regering over te gaan tot instellen van een smiley-labelsysteem zodat de consument in één opslag ziet wat de nVWA-beoordeling is geweest van de eetlocatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dekken

Jacobi