Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201226991 nr. 329

26 991 Voedselveiligheid

Nr. 329 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN VAN DEKKEN

Voorgesteld 6 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de auditcommissie-Vanthemsche aangeeft dat het toezicht op de infrastructuur van middelgrote en kleine slachthuizen voor verbetering vatbaar is;

constaterende, dat het frequent voorkomt dat dieren worden aangevoerd zonder dat een dierenarts aanwezig is;

verzoekt de regering ten minste ten tijde van het aanleveren, uitladen en selecteren van dieren de aanwezigheid van VWA-dierenartsen ook in kleine en middelgrote slachthuizen verplicht te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Van Dekken