Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201226991 nr. 328

26 991 Voedselveiligheid

Nr. 328 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN VAN DEKKEN

Voorgesteld 6 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de auditcomissie-Vanthemsche vaststelt dat er bij middelgrote en kleine slachthuizen onvoldoende toezicht is op het gebied van dierenwelzijn en het doden van dieren;

overwegende, dat cameratoezicht in slachthuizen een belangrijke meerwaarde oplevert om dit toezicht te verbeteren;

verzoekt de regering over te gaan tot verplicht cameratoezicht bij middelgrote en kleine slachthuizen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Van Dekken