Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201226991 nr. 326

26 991 Voedselveiligheid

Nr. 326 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 6 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt haar zorgen uit over de kosten van de leegstaande en overbodige gebouwen door de fusie tot de nVWA;

spreekt haar zorgen uit over de ICT-situatie en de bijbehorende kosten;

verzoekt de regering consequent mensen boven gebouwen te kiezen bij het verdelen van de schaarse middelen bij de nVWA;

verzoekt de regering tevens te waken voor uit de hand lopende ICT-kosten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven