Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2010-2011
Kamerstuk 26991 nr. 302

Gepubliceerd op 13 januari 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier26 991 Voedselveiligheid

Nr. 302 MOTIE VAN DE LEDEN ORMEL EN SNIJDER-HAZELHOFF

Voorgesteld 12 januari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat het hoofddoel van de openbaarmaking van gegevens van de nVWA, te weten vertrouwen middels transparantie, niet wordt gerealiseerd door openbaarmaking zoals deze nu is vormgegeven;

overwegende, dat openbaarmaking informatief en niet punitief is bedoeld, maar dat de huidige vorm van openbaarmaking wel punitief uitwerkt;

overwegende, dat wordt bezien of de huidige wijze van openbaarmaking aanpassing behoeft om aan de doelstelling transparante overheid en beschikbaarheid gegevens te kunnen voldoen;

verzoekt de regering bij actieve openbaarmaking van nVWA-controlegegevens duidelijk onderscheid aan te geven tussen gegevens die louter ter informatie dienen en gegevens die hebben geleid tot een sanctie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ormel

Snijder-Hazelhoff


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl