Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201126991 nr. 302

26 991 Voedselveiligheid

Nr. 302 MOTIE VAN DE LEDEN ORMEL EN SNIJDER-HAZELHOFF

Voorgesteld 12 januari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat het hoofddoel van de openbaarmaking van gegevens van de nVWA, te weten vertrouwen middels transparantie, niet wordt gerealiseerd door openbaarmaking zoals deze nu is vormgegeven;

overwegende, dat openbaarmaking informatief en niet punitief is bedoeld, maar dat de huidige vorm van openbaarmaking wel punitief uitwerkt;

overwegende, dat wordt bezien of de huidige wijze van openbaarmaking aanpassing behoeft om aan de doelstelling transparante overheid en beschikbaarheid gegevens te kunnen voldoen;

verzoekt de regering bij actieve openbaarmaking van nVWA-controlegegevens duidelijk onderscheid aan te geven tussen gegevens die louter ter informatie dienen en gegevens die hebben geleid tot een sanctie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ormel

Snijder-Hazelhoff