26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding

Nr. 189 MOTIE VAN DE LEDEN REMCO DIJKSTRA EN VAN TONGEREN

Voorgesteld 17 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Brzo-RUD-structuur feitelijk pas net van start is gegaan;

overwegende dat deze structuur een kans moet krijgen zich te ontwikkelen en de ILT in de dagelijkse praktijk geen vierde toezichtslaag moet worden;

overwegende dat het succes van de regionale uitvoeringsdiensten (inclusief Brzo's) voor eind 2014 geëvalueerd dient te zijn conform de motie-Houwers c.s.;

verzoekt de regering, geen nieuwe wettelijke interventiebevoegdheden voor het Rijk te creëren voordat de geplande evaluatie van de RUD's in 2014 is afgerond,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra

Van Tongeren

Naar boven