Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201326956 nr. 162

26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding

Nr. 162 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 28 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat lokale overheden en hulpdiensten zoals de brandweer doorgaans geen expertise hebben over de bestrijding van grote chemische branden;

overwegende dat daarvoor specifiek getrainde bedrijfsbrandweerkorpsen beschikbaar moeten zijn;

verzoekt de regering, erop toe te zien dat elk bedrijf waarvoor dit relevant is uiterlijk 31 december 2013 een functionerende bedrijfsbrandweer heeft en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren