Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201326956 nr. 161

26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding

Nr. 161 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 28 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het mogelijk is om ook na gebleken ernstige nalatigheid leiding te blijven geven aan een onderneming die werkt met gevaarlijke stoffen;

overwegende dat men niet mag marchanderen met volksgezondheid, veiligheid en milieu;

van mening dat het geen recht doet aan het gevoel van rechtvaardigheid als nalatige leidinggevenden ongehinderd voort kunnen gaan met hun werkzaamheden;

verzoekt de regering, de regels zodanig te wijzigen dat bij gebleken nalatigheid met ernstige gevolgen voor volksgezondheid, veiligheid en/of milieu leidinggevenden voor een periode van twee jaar niet meer werkzaam mogen zijn in diezelfde branche,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven