Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201326956 nr. 160

26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding

Nr. 160 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 28 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het gevoel van urgentie twee jaar na de brand bij Chemie-Pack nog niet bij alle bedrijven is doorgedrongen en daar, zo meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport, nog altijd niet voldaan wordt aan de veiligheidseisen;

overwegende dat men niet mag marchanderen met volksgezondheid, veiligheid en milieu;

van mening dat de tijd van naleving in goed overleg tot stand brengen inmiddels wel voorbij is;

verzoekt de regering, de onaangekondigde inspecties bij bedrijven die werken met chemische productieprocessen te intensiveren tot meer dan eenmaal per jaar en zonder pardon streng handhavend op te treden bij geconstateerde misstanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven