Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201326956 nr. 159

26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding

Nr. 159 MOTIE VAN HET LID BONTES

Voorgesteld 28 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ingeval van een brand bij een bedrijf dat een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid oplevert, zoals Chemie-Pack, bedrijfsbrandweer noodzakelijk is om escalatie van de brand te voorkomen;

overwegende dat het huidige aanwijstraject voor bedrijfsbrandweren te traag en te bureaucratisch is;

overwegende dat hierdoor de veiligheid van werknemers, omwonenden en hulpverleners in gevaar kan komen;

verzoekt de regering, voor bedrijven die ingeval van een brand of een ongeval een bijzondere gevaar voor de openbare veiligheid opleveren, een koppeling aan te brengen tussen de omgevingsvergunning en de aanwijzing van een bedrijfsbrandweer, om zodoende het aanwijstraject voor bedrijfsbrandweren voor deze bedrijven te versnellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bontes