26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding

Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 mei 2011

Hierbij bied ik u aan twee rapportages van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid: het rapport «Thematisch onderzoek natuurbranden»1 en het rapport «Strabrechtse Heide»1.

Naar aanleiding van beide rapporten zal ik u op korte termijn een beleidsreactie doen toekomen.

De minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven