Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200226900 nr. 54

26 900
Defensienota 2000

nr. 54
MOTIE VAN HET LID J.M. DE VRIES C.S.

Voorgesteld 25 juni 2002

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende,

– dat de regering voorstelt, 17-jarigen de status van aspirant-militair te geven tot het moment dat zij 18 jaar worden;

– dat de status van aspirant-militair met zorgvuldige waarborgen wordt vastgelegd in de Militaire Ambtenarenwet;

overwegende, dat het «facultatief protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten» (traktatenblad 2001, 131) regelt dat bij vrijwillige rekrutering of opname in de strijdkrachten onder de leeftijd van 18 jaar, dit plaatsvindt met instemming van de ouders of wettige voogden van de persoon;

verzoekt de regering voor aspirant-militairen de instemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers op te nemen als waarborg in de Militaire Ambtenarenwet,

en gaat over tot de orde van de dag.

J. M. de Vries

Palm

Voûte-Droste

Teeven