Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200226900 nr. 53

26 900
Defensienota 2000

nr. 53
MOTIE VAN HET LID ALBAYRAK C.S.

Voorgesteld 25 juni 2002

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Kamer heeft uitgesproken dat de leeftijd voor daadwerkelijke indiensttreding bij de krijgsmacht moet worden verhoogd naar 18 jaar;

overwegende, dat hiertoe twee moties door de Kamer met een grote meerderheid zijn aangenomen;

constaterende, dat zolang die moties niet worden uitgevoerd, Nederland op een internationale zwarte lijst blijft staan van landen met kindsoldaten;

vraagt de regering direct maatregelen te treffen om de verhoging naar 18 jaar van de leeftijd voor daadwerkelijke indiensttreding bij de krijgsmacht mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albayrak

Van Velzen

Karimi