Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200226883 nr. 17

26 883
Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur)

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID PITSTRA

Ontvangen 28 september 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 27, derde lid, wordt vervangen door:

3. Het bestuursorgaan, onderscheidenlijk de aanbestedende dienst, stelt een afschrift van het advies beschikbaar aan de betrokkene.

Toelichting

Dit amendement beoogt het advies van het bureau Bibob gevraagd of ongevraagd ter beschikking te stellen van de betrokkene. Het getuigt van transparantie en zuiverheid van het openbaar bestuur, indien dit advies te allen tijde onverwijld aan betrokkenen ter beschikking wordt gesteld.

Pitstra