Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200226883 nr. 15

26 883
Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur)

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID PITSTRA

Ontvangen 28 september 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 26, eerste lid, onderdeel b, vervalt onderdeel 2°.

Toelichting

Dit amendement beoogt de inzage van gegevens bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst voor het Bureau Bibob te beperken tot gegevens die via het Openbaar Ministerie verkregen kunnen worden. Niet valt in te zien dat Bureau Bibbob zelfstandig en rechtsreeks bij de IND gegevens van asielzoekers en vreemdelingen zou moeten opvragen, die ook, voor zover zij relevant zijn voor het onderzoek van het bureau, via het Openbaar Ministerie te verkrijgen zijn zoals vastgelegd in onderdeel 4°.

Pitstra