Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200226883 nr. 14

26 883
Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur)

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID PITSTRA

Ontvangen 28 september 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 17 wordt een volzin toegevoegd, luidende: De voordracht voor een krachtens dit artikel vast te stellen regeling wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Dit amendement beoogt de Kamer nauw te betrekken bij de regelingen aangaande de werkwijze van het bureau, alsmede de totstandkoming en inrichting van de adviezen van bureau Bibob.

Pitstra