Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200226883 nr. 13

26 883
Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID PITSTRA

Ontvangen 28 september 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 12, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

A

In onderdeel b vervallen de woorden: direct of indirect.

B

In onderdeel c vervallen de woorden: direct of indirect.

C

In onderdeel d vervallen de woorden: direct of indirect.

II

Artikel 29, tweede lid, onderdeel f, wordt als volgt gewijzigd:

A

Onder 1° vervallen de woorden direct of indirect.

B

Onder 2° vervallen de woorden direct of indirect.

C

Onder 3° vervallen de woorden direct of indirect.

Toelichting

Dit amendement beoogt de relaties van personen die binnen de Bibob-bevoegdheden onderzocht mogen worden te bepalen tot leiding geven, zeggenschap uitoefenen en vermogen verschaffen. De aanvullende explicatie «direct of indirect» is met betrekking tot de in de wet bedoelde relaties te ruim. Het gaat erom dat bureau Bibob de beschikking krijgt over alle relevante informatie, en dat deze op verzoek door de onderzochte aangeleverd wordt. De terminologie direct of indirect kan daartoe zonder problemen geschrapt worden. Ook bij nepfirma's of katvangerconstructies wordt elke vorm van leiding geven, zeggenschap uitoefenen of vermogen verschaffen dan in de wet vervat.

Pitstra