Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200226883 nr. 12

26 883
Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID PITSTRA

Ontvangen 28 september 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden wordt voor «gevaar» ingevoegd: ernstig.

II

In artikel 3, eerste lid, wordt voor «gevaar» ingevoegd: ernstig.

III

In artikel 3, tweede lid, wordt «het gevaar» vervangen door: het ernstig gevaar. Tevens wordt «mate van gevaar» vervangen door: mate van het gevaar.

IV

In artikel 3, derde lid, wordt «het gevaar» vervangen door: het ernstig gevaar. Tevens wordt «mate van gevaar » vervangen door: mate van het gevaar

V

In artikel 3, vijfde lid, wordt in onderdeel a «mate van gevaar» vervangen door: mate van het gevaar.

VI

In artikel 3, vijfde lid, wordt in onderdeel b voor «gevaar» ingevoegd: ernstig.

VII

In artikel 4, eerste lid, wordt voor «gevaar» ingevoegd: ernstig.

VIII

In artikel 9, eerste lid, wordt voor «gevaar» ingevoegd: het ernstig.

IX

In artikel 9, tweede lid, onder d, wordt voor «gevaar» ingevoegd: het ernstig.

X

In artikel 11 wordt voor «gevaar» ingevoegd: ernstig.

XI

In artikel 32, eerste lid, wordt voor «gevaar» ingevoegd: ernstig.

Toelichting

Dit amendement beoogt het gevaar waarbij het Bibob-instrument kan worden ingezet te voorzien van een nadere grondslag. Het is ongewenst dat het Bibob-instrument slechts bij vermoedens van gevaar kan worden ingezet. Hoewel in de Memorie van Toelichting wordt uitgelegd dat het inderdaad moet gaan om ernstige gevaren, dient dit ook in de wettekst zelf te worden opgenomen.

Pitstra