Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026873 nr. 16

26 873
Intrekking van de Wet op de studiefinanciering en vervanging door de Wet studiefinanciering 2000 (Wet studiefinanciering 2000)

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID LAMBRECHTS

Ontvangen 20 maart 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 3.17, eerste lid, wordt de tweede volzin vervangen door:

Meerinkomen is het toetsingsinkomen, verminderd met een vrije voet die gelijk is aan 12 keer het normbudget.

II

Artikel 12.5 vervalt.

Toelichting

Het amendement strekt ertoe een relatie te leggen met het normbudget. Hiermee wordt tevens de bijverdiengrens geïndexeerd. Dit is wenselijk omdat op deze manier de koopkracht van bijverdiensten er niet jaarlijks op achteruit zal gaan.

Lambrechts