Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026873 nr. 15

26 873
Intrekking van de Wet op de studiefinanciering en vervanging door de Wet studiefinanciering 2000 (Wet studiefinanciering 2000)

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID EURLINGS

Ontvangen 20 maart 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 13.14 wordt als volgt gewijzigd:

I

In onderdeel N wordt aan artikel 7.51, vijfde lid, een volzin toegevoegd: Het instellingsbestuur stelt regels betreffende de voorwaarden, bedoeld in de derde volzin.

II

Onderdeel Q komt te luiden:

Q

De onderdelen g van de artikelen 9.33 en 10.20 komen als volgt te luiden:

g. regels als bedoeld in artikel 7.51, vijfde lid.

Toelichting

Dit amendement legt instellingsbesturen de verplichting op regels te stellen met betrekking tot voorwaarden die aan de toekenning van afstudeersteun kunnen worden verbonden. Deze regels behoeven de instemming van de desbetreffende medezeggenschapsorganen.

Eurlings